Hålltider Finalen

12 mars 2021

OBS! Tiderna är ca-tider.

20:09     Bidrag nr 1 på scen
20:16     Bidrag nr 2 på scen
20:21     Bidrag nr 3 på scen
20:27     Bidrag nr 4 på scen
20:32     Bidrag nr 5 på scen
20:38     Bidrag nr 6 på scen
20:43     Bidrag nr 7 på scen
20:48     Bidrag nr 8 på scen
20:54     Bidrag nr 9 på scen
21:00     Bidrag nr 10 på scen
21:05     Bidrag nr 11 på scen
21:12     Bidrag nr 12 på scen
21:15     Snabbrepris 1
21:29     Land 1 (Frankrike) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:30     Land 2 (Albanien) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:31     Land 3 (Island) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:32     Land 4 (Israel) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:33     Land 5 (Storbritannien) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:34     Land 6 (Schweiz) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:35     Land 7 (Cypern) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:36     Land 8 (Nederländerna) lämnar sina 8, 10, 12 poäng
21:37     Snabbrepris 2
21:47     Redovisning av tittarnas röster
21:52     Vi har en vinnare
21:54     Vinnaren framför sitt bidrag igen

22:00-22:15 Eftersnack