OM HALL OF FAME

 Syfte   

Melodifestivalens Hall of Fame är instiftad för att belysa särskilda prestationer som gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet hos Melodifestivalens publik. Genom att uppta någon i Melodifestivalens Hall of Fame avser Melodifestivalen hylla och belysa de mest minnesvärda ögonblicken ur Melodifestivalens historia.   

   

Bakgrund   

Melodifestivalen har genom åren skapat en rad upplevelser som gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet och kommer fortsättningsvis skapa nya genom att ständigt utvecklas. Kollektiva minnen är beroende av tid och plats och är mer än en händelse som väldigt många kommer ihåg.   

   

Mål   

Målet är att stärka upplevelsen av att Melodifestivalen är en modern högtid som sammanför stora delar av svenska folket genom att vara en gemensam tradition.   

   

Urval 

Första året (2020) valdes 48 insatser ur Melodifestivalens historia in i Melodifestivalens Hall of Fame. Dessa 48 insatser utsågs av Melodifestivalens ledningsgrupp.   

  
Från och med 2021 nominerar en kommitté årligen 20 insatser fördelade med jämn spridning över samtliga årtionden. Utifrån de 20 insatserna röstar tittarna fram fem som väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame och erhåller en Guldstjärna. Dessutom väljer nomineringskommittén ut två ytterligare insatser. Varje år väljs alltså sju insatser in i Melodifestivalen Hall of Fame.

   

Kriterier för nominering   

• Det som anses vara särskilda insatser ska ha väckt känslor, varit nyskapande, ha originalitet men framförallt ha haft ett brett och bestående genomslag.   

• Det är upp till nomineringskommittén att nominera en insats som gjort sig oförglömlig även på andra sätt.   

• För att bli upptagen i Melodifestivalens Hall of Fame måste det ha gått 10 år sedan upplevelsen för att säkra att upplevelsen har gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet.   

• Det svenska bidrag (text, musik och artist) som vinner Eurovision Song Contest erhåller per automatik en plats i Melodifestivalens Hall of Fame och kommer därmed att tilldelas en Guldstjärna.

 

Nommineringskommittén 2021 har bestått av:

Christer Björkman, MF                                      

Christel Willers, MF                                           

Åsa Paues, SVT                                                   

Helene Benno, SR/P1                                        

Hanna Fahl, DN                                                  

Anders Ringqvist, MF-Klubben